Ngày 22 tháng 5 do tình hình thời tiết thay đổi đột ngột mưa bão kéo đến bất ngờ, do đó tại địa bà xã Hóa Trung đã có một số  địa điểm bị ngập nước các phương tiện giao thông khó đi lại do bị ngập nước, nhà trường đã thông báo kịp thời cho phụ huynh đón trẻ đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh, một số trẻ đã được giáo viên đưa về tận nhà an toàn.