Tong tháng 4 năm 2022 sau một thời gian dài nghỉ học do dịch bệnh covid 19 diễn biến rất phức tạp, Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ đã kiểm tra công tác kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non học tiếng anh, đoàn công tác đánh giá cao về sự chuẩn bị môi trường lớp học cũng như kế hoạch phục vụ cho lớp học tiếng anh đầy đủ cơ sở vật chất.