Căn cứ kế hoạch số 132/KH-MNHTr ngày 28/9/2021 của trường mầm non Hoá Trung ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2021 - 2022;

Thực hiện  Kế hoạch số 49/KH-MNHTr ngày 15/04/2022 của Trường Mầm non Hoá Trung về việc Tổ chức Hội thi “Bé với An toàn giao thông” năm học 2021-2022.

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đối với trẻ mẫu giáo trong trường MN, nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ mẫu giáo tuổi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

- Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non. Tạo sân chơi cho trẻ được giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng sống, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện ý tưởng của bản thân và đánh giá quá trình giáo dục của nhà trường.

Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2022 Trường Mầm non Hoá Trung tổ chức Hội thi "Bé với an toàn giao thông" năm học 2021-2022.

Một số hình ảnh trong hội thi