Những hình ảnh đẹp trong buổi tổng kết năm học 2021-2022 vào sáng 31/5/2022 của cô và trò trường MN Hóa Trung