ĐOÀN CỰU GIÁO CHỨC PGD&ĐT ĐỒNG HỶ THĂM QUAN TRƯỜNG MN HÓA TRUNG TRONG KHÔNG KHÍ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11