Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021,  ngày 26 tháng 1 nĂm 2021 Trường Mầm non Hóa Trung tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ ở các lứa tuổi.

 1. Nội dung

- Những vấn đề chung liên quan đến nội dung lĩnh vực Giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ trong trường mầm non.

- Tổ chức 03 hoạt động lĩnh vực Giáo dục phát triển thẩm mỹ của lớp nhà trẻ 24-36 tháng; lớp MG 3-4 tuổi; lớp MG 5-6 tuổi.

        2. Thời gian: 01 ngày.

3. Thành phần:

Ban giám hiệu nhà trường; Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên trong trường mầm non Hóa Trung (đủ các độ tuổi).

4. Địa điểm:

+ Lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2, giáo viên thực hiện: Phan Thị Lương

+ Lớp Mẫu giáo bé 3-4 tuổi C2, giáo viên thực hiện: Bùi Thị Thanh Huyền

+ Lớp MG lớn 5-6 tuổi A2, giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thùy Dương

Chuyên đề đã thu được kết quả tốt đẹp

       -100% giáo viên nắm được  nội dung để áp dụng vào thực tế tại lớp tự xây dựng được kế hoạch cụ thể cho mình sau dự chuyên đề.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi chuyên đề.