Ngày 08/1/2021 Trường Mầm non tổ chức tập huấn chuyên môn nội dung hướng dẫn coog tác nuôi dưỡng và tổ chức quản lý bán trú gtrong trường mầm non. Buổi tập huấn cáo đầy đủ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Buổi tập huấn có 2 đồng chí Hoàng thị Phương Thúy và đ/c Đào Thị Nguyệt phó hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì buổi tập huấn và truyền đạt đầy đủ những nội dung đầy đủ đến toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường thu được kết quả cao trong việc nâng cao chuyên môn.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn