Căn cứ vào Kế hoạch số 13/ KH-MNHTr ngày 12/09/2019 của trường Mầm non Hóa Trung về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của trường MN Hóa Trung. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019- 2020 với những nội dung: Thi năng khiếu, thi thực hành một hoạt động học. Thông qua Hội thi Nhà trường tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên, nhân viên học tập, trao đổi kinh nghiệm về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học trong việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tự học và sáng tạo; tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương và toàn ngành;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Hội thi diễn ra ngày 11, 12 tháng 11 năm 2019.

Kết quả Hội thi: Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tham gia Hội thi: 17 đ/c, đạt GV,NV xuất sắc: 05 đồng chí: Hoàng Thị Thùy Dương, Đỗ Thùy Giang, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thị An. Đạt GVGD, NVND giỏi 12đ/c.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi: