Chào mừng Quốc tế phụ nữ 08/3 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MNHT đã thi đua thể hiện những đầu bếp giỏi, với những đôi bàn tay khéo léo các cô giáo đã thể hiện tài năng trưng bày các món ăn quen thuộc hàng ngày đẹp mắt xứng đáng giỏi việc nước đảm việc nhà.

 

Sau đây là những hình ảnh trong hội thi của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3