• Đào Thi Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Hiệu phó 1
  • Điện thoại:
   0936989550
  • Email:
   daonguyet70@gmai.com
 • Hoàng Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0943505557
  • Email:
   hunganhphonglinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   nguyenmentd@gmail.com
  • Email:
   nguyenmentd@gmail.com
 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968049313
  • Email:
   hoangthinga190694@gmail.com
 • Trần Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ trưởng tổ hành chính